• Na czasie
  EPIZODZIK
  Już epizod jest mały, a epizodzik nie tyle mniejszy, ile mniej ważny.
  Słowo to ma wydźwięk lekceważący – aktor, który mówi, że zgodził się na mały epizodzik, z pewnością nie przywiązuje do niego wagi. Co innego filmowy lub sceniczny epizod – ten może być znaczący, świetny, słynny lub wspaniały.
  Mirosław Bańko
 • Łatwo pomylić
  AGENT, AJENT
  Agent ma wiele znaczeń: tak nazywa się pracownika wywiadu, policji lub służb specjalnych (tajny agent), osobę zatrudnioną przez artystę (inaczej menedżer albo impresario), przedstawiciela firmy (agent handlowy), dawniej zwano tak też przedstawiciela danego państwa za granicą (agent dyplomatyczny).
  Ajent natomiast to tylko dzierżawca placówki handlowej lub usługowej. Pierwsze z tych słów ma odległe źródło w łacińskim agens (w dopełniaczu agentis) ‛działający’, drugie powstało w wyniku przekształcenia dawnej miękkiej wymowy agient.
  Mirosław Bańko
 • To ciekawe
  Nie owijać w bawełnę
  Czyli: mówić wprost, bez upiększania, ukrywania i łagodzenia. Bawełna jest miękka, daje dobre skojarzenia.
  Nasze mówienie często bywa ostre, przykre, raniące. Niestety wtedy głównie, gdy jest szczere i prawdziwe. To, co w bawełnę zawinięte, nie zrani. Ale także pozostanie niewidoczne. Czasami ważniejsze jest, żeby sobie nie robić przykrości. Ale często, może częściej, żeby powiedzieć prawdę, i to tak, by ją było widać. I wtedy bawełna przeszkadza.
  Jerzy Bralczyk
Słowo dnia: zaślubić
Sponsorowane

Zagraj z nami!

Chcesz sprawdzić swoją znajomość języka?

Zagraj teraz

Zasady pisowni

90.J.6. [390] Wtrącone człony zdań złożonych i pojedynczych
Wtrącone człony zdań złożonych i pojedynczych wydzielamy przecinkami z dwu stron, np.
Znajomość literatury hinduskiej, u nas bardzo jeszcze egzotycznej, i sanskrytu stworzyła mu możliwość lepszego zrozumienia ówczesnej kultury Dalekiego Wschodu.
Zauważmy, że człon wtrącony oddzielamy przecinkiem nawet wówczas, gdy po nim następuje spójnik i.
... >>

Zmieniają się czasy,
zmieniają się słowa

Zobacz w Słowniku języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego, jak przez pół wieku zmieniło się słowo imperializm
Więcej słów

Powiedz to inaczej

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego