• Na czasie
  Czarny rynek
  Czyli: strefa nielegalnego handlu. Nie ma rynku białego czy jasnego, tylko o czarnym mówimy. Ta barwa ma się kojarzyć ze złem, a co najmniej z bezprawiem.
  Czarna propaganda, praca na czarno to zjawiska wprawdzie spotykane, ale nieakceptowane. Ale z drugiej strony, strony konsumenta i klienta, czarny rynek niesie pewne nadzieje na załatwienie tego, co bywa trudne aż do nielegalności. I dlatego nie wydaje się aż tak godny potępienia.
  Jerzy Bralczyk
 • Łatwo pomylić
  BLUZGAĆ, BLUŹNIĆ
  Bluźnić nie znaczy przeklinać, takie znaczenie ma bluzgać. Bluźnić natomiast to uwłaczać autorytetom i zasadom uważanym za święte, por. bluźnierca.
  Oba czasowniki mają wspólne źródło w języku prasłowiańskim, semantycznie związane z wymiotowaniem. Jeszcze dziś można powiedzieć ekspresywnie, że ktoś bluzga krwią, jeśli wyrzuca ją z ust (często w chwili agonii).
  Mirosław Bańko
 • To ciekawe
  DARWINIZM
  Darwinizm – teoria ewolucji stworzona przez Darwina – zainspirował językoznawców.
  Cała XIX-wieczna lingwistyka rozwijała się przy założeniu, że język to żywy organizm (jego komórkami miały być morfemy, czyli elementarne cząstki znaczące), że języki ewoluują jak gatunki w świecie przyrody i że obserwując podobieństwa i różnice między nimi, można prześledzić ich rozwój wstecz aż do wspólnego przodka, czyli prajęzyka – pnia w drzewie genealogicznym. Ta metoda badawcza okazała się bardzo płodna, przyniosła trwałe rezultaty.
  Mirosław Bańko
Słowo dnia: drużyna
Sponsorowane

Zagraj z nami!

Chcesz sprawdzić swoją znajomość języka?

Zagraj teraz

Zasady pisowni

9.4. [26] Połączenia literowe hy i hi
Takie połączenia literowe charakterystyczne są dla pisowni wyrazów obcego pochodzenia. Rozróżnienie między hy i hi oddaje różnicę w wymowie. I tak grupę hy piszemy w takich wyrazach, jak:
hybryda, hycać, hydra, hymen, hymniczny, pohybel
oraz w wielu wyrazach rozpoczynających się od hydr-, hydro-, np.
hydrobus, hydroenergia, hydrofor, hydroliza, hydrolokacja, hydrometr, hydrotechnik, hydroterapia.
W pozostałych wyrazach obcych piszemy połączenie literowe hi, np.
hibernacja, hieratyczny, higromorfizm, higroskop, hinduizm, hiperbola, hiperkinezja, hipertrofia, hipis, hipotaksa, hipoterapia, historia.
 
 
... >>

Zmieniają się czasy,
zmieniają się słowa

Zobacz w Słowniku języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego, jak przez pół wieku zmieniło się słowo gawiedź
Więcej słów
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego