• Na czasie
  CIS
  Jedno cis wymawiamy „ćis”, drugie cis wymawiamy „c-is”. Jest to jeden z nielicznych w polszczyźnie przykładów tzw. homografii, czyli częściowej homonimii, ograniczonej do tożsamości graficznego kształtu wyrazów (nie całych paradygmatów zresztą, lecz tylko form hasłowych).
  Ten sam rodzaj homonimii reprezentują pas (np. drogowy, wym. „pas”) i pas (w tańcu, wymawiany „pa”), a jeśli wyjść poza formy hasłowe wyrazów, to także np. liniał (do kreślenia linii prostych, wym. „lińjał”) i liniał (tzn. gubił sierść, wym. „lińał”) albo linki (cienkie liny, wym. „linki”) i linki (odsyłacze hipertekstowe, wym. „liŋki”, z tylnojęzykowym ŋ, bądź zwyczajnie „linki”).
  Mirosław Bańko
 • Łatwo pomylić
  UKRÓCIĆ
  Niby proste, od krótki, jak skrócić. Ale tu znaczenie przenośne, ze skracaniem się nie łączy, a z krótkością na dużą odległość.
  Do tego początkowe u. I, co szczególnie niebezpieczne, jakieś podobieństwo do okrutnego, który jest pisany na pewno przez u. Choć nie ma od tego przymiotnika żadnego wyrażającego okrucieństwo czasownika, to jest on na tyle sugestywny, że może na naszą wyobraźnię wpłynąć, gdy my kogoś albo ktoś nas próbuje ukrócić.
  Jerzy Bralczyk
 • To ciekawe
  Gorzka prawda
  Czyli: nieprzyjemne fakty, smutna rzeczywistość. Prawda to piękna rzecz, to najwyższa wartość, za prawdę ludzie ginęli.
  Ale też prawda może być niemiła, a gdy wyjdzie na jaw, może, a zdaniem niektórych musi boleć. Cała prawda zapowiada ukrywane wstydliwie niewygodne fakty, naga prawda wbrew pozorom wcale nie jest piękna, a ze smaków tylko gorycz do prawdy pasuje. Wprawdzie dążymy do życia w prawdzie, ale po prawdzie trochę się jej boimy.
  Jerzy Bralczyk
Słowo dnia: calówka
Sponsorowane

Zagraj z nami!

Chcesz sprawdzić swoją znajomość języka?

Zagraj teraz

Zasady pisowni

55.5. [209] Skrót obcych nazw wielowyrazowych
W skrótach obcych nazw wielowyrazowych zasadniczo kropkę stawia się po każdym wyrazie, np.
a.c. (= łac. anno currente — w roku bieżącym), a.i. (= łac. ad interim — tymczasowo, zastępczo), a.m. (= łac. ante meridiem — przed południem), a.t. (= łac. a tergo — od tyłu, ułożony w porządku alfabetycznym ostatnich liter wyrazów), e.i. (= łac. eo ipso — tym samym, dlatego), l.c. (= łac. loco citato — w miejscu cytowanym), o.c., op.cit. (= łac. opus citatum, opere citato — dzieło cytowane, w cytowanym dziele),
ale: ac (= łac. a capite — od głowy, od początku wiersza), at (= atmosfera techniczna — jednostka ciśnienia).
... >>

Zmieniają się czasy,
zmieniają się słowa

Zobacz w Słowniku języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego, jak przez pół wieku zmieniło się słowo abcug
Więcej słów

Powiedz to inaczej

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego